CO CHCEŠ, ABY OSTATNÍ ČINILI TOBĚ, ČIŇ TY JIM

Únor 2010

Lesní cesta

22. února 2010 v 21:18 | Neznámý

BŮH A ZLO

21. února 2010 v 17:27 | Karloviny
BŮH A ZLO

Všichni známe hymnu české republiky. Opěvuje se v ní krása naší země. Řecký výraz "hymna" znamená chvála. A víte, co znamená název nejdelší knihy Bible? Ta kniha se jmenuje Žalmy. Slovo žalm by se zdálo být odvozeno od slova želet, ve smyslu být smutný. V Krkonoších máme vrch jménem Žalí, kde J. A. Komenský želel, že musí z náboženských důvodů opustit naši zem a odkud odkazoval českému národu Bibli. Ale slovo žalmy znamená něco jiného, než být smutný, řekl bych dokonce něco opačného. Žalmy = Písně chval.
Poslední z žalmů, a je jich 150, má 6 veršů. V prvních pěti verších jsme 10 krát vybízeni k chválení Boha a šestý verš uzavírá větou: "Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina." Jsme tedy v šesti verších jedenáctkrát vybízeni k chválení Boha.
A teď mi řekněte, co se stane, když přijdu k člověku, který Boha zná a má ho rád, a řeknu mu, aby na Boha nadával? Neudělá to.
Zásadní roli tu totiž hraje vztah. Jak je známo, vztah se buduje postupným poznáváním toho druhého v různých životních situacích. Pozorný čtenář Bible zjistí, že Bůh se k nám chová opravdu chvályhodně. To, že je Bůh chvályhodný se dá poznat i v přírodě, a to přesto už je hodně zdeformovaná. Stále jsou v ní stopy, v nichž se dá zřetelně poznat inteligence a řád.

Co se ale stane, když přijdu k člověku, který v Boha nevěří anebo nezná dobře Jeho charakter, čili má nesprávné představy o Bohu? Bude Boha chválit, když ho k tomu budu vybízet? Jasně, že ne. Nemá totiž důvod. Proč taky, když se o Bohu říká, že je dobrý a my žijeme ve světě, kde je tolik nespravedlnosti.
Uveďme si příklad. Představte si ženu, která chodí s mužem, kterého si chce vzít. Ta žena si ho za muže vybrala proto, že se v mnoha situacích přesvědčila, že je důvěryhodný. Nikdy se v něm nezklamala. Ta žena má nejlepší kamarádku, ve které se také nikdy nezklamala. Ta kamarádka ale jednoho dne začala na budoucího manžela svá kamarádky žárlit a vycítila v sobě touhu mít ji zase jen pro sebe, jako dřív. Onen muž jí ale stojí v cestě. Jak to jen udělat, aby se budoucí manželé rozešli? Nemůže jí říci: "Přestaň mu věřit." No, může to říci, ale nepomohlo by jí to. Nemůže ukázat na žádné jeho povahové chyby, protože je nemá. (Je to těžké, ale představte si pro ilustraci muže bez chyb :-). Musí si tedy chyby vymyslet.
A tak přichází za svou kamarádkou a říká ji: "Vím, že máš toho muže ráda a chceš si ho vzít. Já jsem tvoje nejlepší kamarádka a nechci ti ublížit, ale teď ti musím říci něco, co tě bude bolet. Musím ti to říci, protože mi na tobě záleží. On ti řekl, že včera musel jít pomoc svému kamarádovi na stavbu domu, ale já ho viděla, jak se líbá s jinou ženou a odvádí si ji k sobě domů. Zkus se ho na to zeptat, uvidíš, že ti to popře.
Žena to tedy svému snoubenci řekla a on to samozřejmě popřel, protože byl pomáhat na stavbě.
Ta žena je teď v hrozné situaci. Vztah se snoubencem, ale pozor, i vztah s kamarádkou je nabouraný. Někdo z nich lže. Někomu z nich už nemůže plně důvěřovat.
Co může udělat onen muž na svoji obhajobu? Čím získá zpět svou důvěryhodnost?
Nemůže dělat nic jiného, než se dál chovat stejně jako dřív. Jen čas ukáže pravdu. On se nemusí přetvařovat, protože nic špatného neudělal. Kamarádka ano a to jí změní a časem usvědčí.
Na téhle ilustraci je vidět, že v určité chvíli je pravda bezmocná.
Proč dávám tento příklad, protože satan jednoho dne začal žárlit na Boha a nakukal ostatním andělům a posléze i lidem, že je Bůh zlý. Andělé plně důvěřovali Bohu na základě zkušeností s Ním. Neměli důvod Bohu nevěřit. Andělé ale také plně důvěřovali satanovi tehdy Luciferovi, což znamená Světlonoš, neboli nositel světla, andělé důvěřovali nositeli světla, pravdy, který jim do té chvíle také nikdy nelhal. Neměli tedy důvod Luciferovi nevěřit.
Co mohl Bůh udělat, aby znovu nabyl důvěry? Kdyby satana zabil dřív, než stačil někomu něco říci, vyvolalo by to ve stvořených bytostech spoustu otázek a nedůvěry. Řekli by si, že měl satan pravdu, že je Bůh zlý. Takže Bůh nechal říci satana jeho argumenty. Co by se stalo, kdyby satana zabil hned poté, co řekl své argumenty proti Bohu? Asi to, co by se stalo, kdyby v našem příběhu muž šel a zmlátil kamarádku své snoubenky. Pomohlo by to jeho důvěryhodnosti? Ne! Naopak. Jen čas ukáže pravdu.
Satan našeptává lidem zlo. Bůh našeptává lidem dobro. Už jste někdy před svým rozhodnutím slyšeli dva hlasy, kdy jeden říkal, udělej to a druhý říkal, nedělej to?
Na tomto světě je hodně zla. Je třeba to vyřešit. Otázka řešení zla ale nespočívá v síle. Bůh není satanem obviněn z nepoužití své síly. Naopak. Bůh by byl obviněn ze zneužití své síly, kdyby jí použil. Na druhou stranu, když někdo tvrdí, že by měl Bůh vyřešit zlo na této planetě silou, netuší, co si přeje. Má Bůh zabít všechny zlé lidi? Ano? A kdo je zlý? Vrazi? Dobře, představme si, že Bůh zabil vrahy. Vyřešil tím zlo? Ne. Tak dál. Kdo je zlý? Zloději? Dobře, zabil zloděje. Vyřešil tím zlo? Ne. A tak by to šlo dál a dál. Kolik zla jsme my v průběhu, nebudu říkat celého života, ale stačí v průběhu jednoho roku nadělali? Kdo by zůstal živ po takové selekci? Kdo by zůstal na živu po řešení zla silou? Kdo z nás by obstál? Nikdo.
Je vám sympatické, že Bůh vyřešil zlo tím, že nechal čas tomu, aby se ukázala pravda? Je to chvályhodné? Je vám sympatické, že Bůh vyřešil zlo tím, že se stal člověkem a nechal se zabít místo nás?
Je Boha za co chválit?