CO CHCEŠ, ABY OSTATNÍ ČINILI TOBĚ, ČIŇ TY JIM

Červen 2010

Delfíni, aneb pečené holuby :-)

7. června 2010 v 21:13 | YouTube

VZNIK DELFÍNŮ

7. června 2010 v 21:08 | Karloviny
VZNIK DELFÍNŮ

Vědci, kteří věří v  evoluci tvrdí, že delfíni vznikli takto -
Před miliony a miliony lety byla v praoceánu ryba a ta měla čím dál tím méně potravy, a proto začala skákat na břeh pro potravu ze souše.
Jak tak pořád skákala a skákala na souš, začal se jí z generace na generaci měnit trup a ploutve se změnily v tlapy. A nejen to, také se jí změnilo dýchací ústrojí. Žábry se proměnily v plíce.
Z pravěké ryby se tímto opakovaným skákáním na souš stalo pravěké zvíře, údajně kopytník, ale viděl jsem i dokument, kde toto zvíře vypadalo, jako kočkovitá šelma.
Toto pravěké zvíře ale za čas mělo na souši čím dál, tím méně žrádla a tak začalo skákat do vody a potápělo se pro potravu v moři.
A jak tak tato pravěká kočkovitá šelma opakovaně skákala do vody pro potravu, začal se jí z generace na generaci měnit trup a tlapy se změnily v ploutve. Dýchací ústrojí však zůstalo nezměněné a proto má dnes delfín sice tvar ryby, ale na rozdíl od ryb má plíce.
Kdo chce, ať tomu věří, já osobně věřím tomu, že delfíni vznikli takto - Genesis 1,20-22  I řekl Bůh: "Hemžete se vody živočišnou havětí …" I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž se zahemžily vody… Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal: "Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích."